Dr. Bach’s Blomsterterapi

Dr. Bach’s blomsterterapi

Dr. Bachs blomsterterapi är ett väl beprövat läkningssystem i form av droppar som balanserar de obalanser vi människor så lätt råkar in i. Med 38 olika växter skapade Dr. Bach ett läkningssystem fritt från biverkningar, kontraindikationer och varningstrianglar.
Jag har upplevt fantastiska resultat både hos mina klienter och hos mig själv vid användandet av dessa droppar. Dropparna blandas utifrån just dina egna behov.

Här följer några exempel på tillstånd som kan balanseras med
Dr. Bach’s blomstermedel:

Dåligt självförtrDr. Bachs blomsterterapi är ett väl beprövat läkningssystem i form av droppar som balanserar de obalanser vi människor så lätt råkar in i.oende
Ängslan
Modlöshet
Avundssjuka mm

Kontakta Carina för mer information: 070-636 01 06

E-POST