Platinum Detox Fotbad

Platinum Detox Fotbad

Med detta fotbad underlättar du för kroppen att renas samtidigt som cellerna återfår sin naturliga balans. Cellernas arbete med att ta upp näringsämnen, stöta bort avfallsprofukter och skadliga ämnen, störs av vår livsstil med stress och snabbmat. Det uppstår då en elektronisk obalans i cellerna. Cellerna blir ineffektiva.

När cellerna avlastas ifrån gifter och avfallssprodukter, blir det bättre plats för syre och näringsämnen. Kroppen återfår sin naturliga balans och hälsan förbättras.

Hur fungerar det?
Du placerar fötterna i ett fotbad med vatten och en nypa salt. Platinum Detox skickar en mycket lågfrekvent elektrisk ström genom vattnet och skapar ett flöde av elektroner. Det bildas ett magnetfält som drar till sig laddade partiklar. Laddningen i vattnet stimulerar mikrocirkulationen och hjälper cellerna att göra sig av med lagrade avfallsprodukter. Dessa toxiner dras sedan ut i fotbadet genom fötternas porer (varje fot har mer än 2000 porer).

Kontakta Carina för mer information: 070-636 01 06

E-POST